Albania Ex-Yu Germany Turkey mix iptv vlc


#EXTINF:-1,RTK 1
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/1.ts
#EXTINF:-1,RTK 2
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/293.ts
#EXTINF:-1,RTK 3
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/294.ts
#EXTINF:-1,RTK 4
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/295.ts
#EXTINF:-1,TVSH
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/19.ts
#EXTINF:-1,KTV
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/4.ts
#EXTINF:-1,RTV21 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/3.ts
#EXTINF:-1,RTV 21 MK
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/262.ts
#EXTINF:-1,RTV21 MIX
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/363.ts
#EXTINF:-1,Klan Kosova
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/5.ts
#EXTINF:-1,Klan TV HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/6.ts
#EXTINF:-1,Top Channel HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/7.ts
#EXTINF:-1,Vizion Plus
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/145.ts
#EXTINF:-1,Alsat-M
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/132.ts
#EXTINF:-1,Channel one
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/54.ts
#EXTINF:-1,RROKUM
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/71.ts
#EXTINF:-1,PLUS HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/362.ts
#EXTINF:-1,= = = = =  Music = = = = =
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/143.ts
#EXTINF:-1,City TV
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/466.ts
#EXTINF:-1,VEVO 1 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/370.ts
#EXTINF:-1,Alb Cifteli HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/81.ts
#EXTINF:-1,My Music
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/334.ts
#EXTINF:-1,TV Opoja
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/83.ts
#EXTINF:-1,BBF Music TV
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/33.ts
#EXTINF:-1,Super Sonic
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/13.ts
#EXTINF:-1,ALB MUSIC
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/79.ts
#EXTINF:-1,RTV21 Plus
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/146.ts
#EXTINF:-1,RTV21 Popullore
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/147.ts
#EXTINF:-1,STV Folk
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/12.ts
#EXTINF:-1,Folk +
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/192.ts
#EXTINF:-1,MTV Adria
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/420.ts
#EXTINF:-1,VH1
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/421.ts
#EXTINF:-1,= = = = =  Dokumentare = = = = =
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/408.ts
#EXTINF:-1,Sky Alb Planet
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/442.ts
#EXTINF:-1,TRING PLANET
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/268.ts
#EXTINF:-1,Sky Alb Shkence
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/444.ts
#EXTINF:-1,Explorer Shkence
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/140.ts
#EXTINF:-1,Explorer Natyra
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/141.ts
#EXTINF:-1,Explorer Histori
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/142.ts
#EXTINF:-1,Tring Histori
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/224.ts
#EXTINF:-1,TRING WORLD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/296.ts
#EXTINF:-1,Nat Geo WILD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/394.ts
#EXTINF:-1,= = = = =  Humor = = = = =
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/410.ts
#EXTINF:-1,First Channel
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/20.ts
#EXTINF:-1,ShqipTV Stupcat HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/399.ts
#EXTINF:-1,TRAVEL CHANNEL
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/364.ts
#EXTINF:-1,Tring LIVING
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/215.ts
#EXTINF:-1,MKTV 2
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/72.ts
#EXTINF:-1,ALB UK
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/70.ts
#EXTINF:-1,ShqipTV Islam HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/304.ts
#EXTINF:-1,PEACE TV
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/261.ts
#EXTINF:-1,RTV Islam
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/59.ts
#EXTINF:-1,ERA TV
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/60.ts
#EXTINF:-1,= = = = = Lajme = = = = =
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/144.ts
#EXTINF:-1,ORA News
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/465.ts
#EXTINF:-1,Top News
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/80.ts
#EXTINF:-1,ABC News
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/73.ts
#EXTINF:-1,A1 Report!
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/68.ts
#EXTINF:-1,ArtaTV
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/230.ts
#EXTINF:-1,= = = = = Svenska Kanaler = = = = =
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/288.ts
#EXTINF:-1,SVT1 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/84.ts
#EXTINF:-1,SVT2 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/85.ts
#EXTINF:-1,Kunskapskanalen
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/95.ts
#EXTINF:-1,SVTB/SVT24
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/96.ts
#EXTINF:-1,TV4 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/87.ts
#EXTINF:-1,SF Kanalen
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/426.ts
#EXTINF:-1,C MORE Sport HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/97.ts
#EXTINF:-1,C More Fotboll HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/98.ts
#EXTINF:-1,Viasat Sport Premium HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/407.ts
#EXTINF:-1,Viasat Sport
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/260.ts
#EXTINF:-1,Viasat Fotboll
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/55.ts
#EXTINF:-1,TV3 Sport HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/472.ts
#EXTINF:-1,Viasat Golf
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/471.ts
#EXTINF:-1,TV2 Sport Premium 1
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/486.ts
#EXTINF:-1,TV2 Sport Premium 2
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/487.ts
#EXTINF:-1,TV2 Sport Premium 3
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/488.ts
#EXTINF:-1,TV2 Sport Premium 4
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/489.ts
#EXTINF:-1,TV2 Sport Premium 5
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/490.ts
#EXTINF:-1,TV2 Sport DK
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/485.ts
#EXTINF:-1,= = = = = GERMAN = = = = =
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/366.ts
#EXTINF:-1,(SATDE)Kabel Eins Deutschland
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/378.ts
#EXTINF:-1,(SATDE)Sky Comedy
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/374.ts
#EXTINF:-1,(SATDE)Sky Cinema
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/375.ts
#EXTINF:-1,(SATDE)Sky Atlantic HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/377.ts
#EXTINF:-1,(SATDE)Sky Action
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/376.ts
#EXTINF:-1,(SATDE)Disney XD Deutschland
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/379.ts
#EXTINF:-1,(SAT DE)AXN Action (DE)
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/383.ts
#EXTINF:-1,(SATDE)Disney Junior Deutschland
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/380.ts
#EXTINF:-1,(SATDE) Disney Cinemagic (DE)
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/382.ts
#EXTINF:-1,SUPER RTL
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/361.ts
#EXTINF:-1,(DE) Sky Select 1
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/388.ts
#EXTINF:-1,(DE) Sky Select 2
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/387.ts
#EXTINF:-1,(DE) Sky Select 3
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/386.ts
#EXTINF:-1,(DE) Sky Select 4
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/385.ts
#EXTINF:-1,(DE) Sky Select 5
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/384.ts
#EXTINF:-1,= = = = = Femije = = = = =
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/139.ts
#EXTINF:-1,Bang Bang
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/75.ts
#EXTINF:-1,Cufo TV
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/74.ts
#EXTINF:-1,Tring Tring
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/106.ts
#EXTINF:-1,Junior TV
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/269.ts
#EXTINF:-1,SOFIA
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/287.ts
#EXTINF:-1,Baby TV
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/286.ts
#EXTINF:-1,ShqipTV Mimi HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/333.ts
#EXTINF:-1,= = = = = Sport = = = = =
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/131.ts
#EXTINF:-1,Super Sport HD 1
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/8.ts
#EXTINF:-1,Super Sport 1
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/427.ts
#EXTINF:-1,Super Sport HD 2
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/9.ts
#EXTINF:-1,Super Sport 2
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/432.ts
#EXTINF:-1,Super Sport HD 3
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/10.ts
#EXTINF:-1,Super Sport 3
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/433.ts
#EXTINF:-1,Super Sport 4
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/11.ts
#EXTINF:-1,Super Sport 5
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/255.ts
#EXTINF:-1,Super Sport 6
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/316.ts
#EXTINF:-1,SS Kosova 1
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/150.ts
#EXTINF:-1,SS Kosova 2
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/151.ts
#EXTINF:-1,K Sport 1 ( Kujtesa)
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/428.ts
#EXTINF:-1,K Sport 2 ( Kujtesa)
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/429.ts
#EXTINF:-1,K Sport 3 ( Kujtesa)
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/430.ts
#EXTINF:-1,K Sport 4 ( Kujtesa)
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/431.ts
#EXTINF:-1,TringSport News
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/236.ts
#EXTINF:-1,Tring Sport 1 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/184.ts
#EXTINF:-1,Tring Sport 2
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/203.ts
#EXTINF:-1,Tring Sport 3
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/204.ts
#EXTINF:-1,Tring Sport 4
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/205.ts
#EXTINF:-1,Euro Sport 1 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/289.ts
#EXTINF:-1,Euro Sport 2 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/290.ts
#EXTINF:-1,(SATDE)Sky Sport 1 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/35.ts
#EXTINF:-1,(SATDE)Sky Sport 2 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/36.ts
#EXTINF:-1,(SATDE)Sky Sport Austria
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/373.ts
#EXTINF:-1,(DE) Sky Bundesliga HD 1
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/240.ts
#EXTINF:-1,= = = = = Filma = = = = =
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/129.ts
#EXTINF:-1,Digi Gold
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/22.ts
#EXTINF:-1,Digi Gold 1 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/453.ts
#EXTINF:-1,Digi Gold 2 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/454.ts
#EXTINF:-1,Digi Gold 3 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/455.ts
#EXTINF:-1,Digi Gold 4 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/456.ts
#EXTINF:-1,Filma24 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/464.ts
#EXTINF:-1,Film Aksion
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/23.ts
#EXTINF:-1,Film Hits
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/149.ts
#EXTINF:-1,Film Hits +1
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/18.ts
#EXTINF:-1,Film Komedi
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/24.ts
#EXTINF:-1,Film Thriller
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/25.ts
#EXTINF:-1,Film Autor
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/148.ts
#EXTINF:-1,Film Nje HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/27.ts
#EXTINF:-1,Film Dy HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/28.ts
#EXTINF:-1,ALB UK PLUS
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/107.ts
#EXTINF:-1,Kino Premiere 1 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/267.ts
#EXTINF:-1,Kino Premiere 2 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/401.ts
#EXTINF:-1,Kino Premiere 3 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/402.ts
#EXTINF:-1,Stinet
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/105.ts
#EXTINF:-1,3 Plus
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/17.ts
#EXTINF:-1,T HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/206.ts
#EXTINF:-1,TRING SHQIP
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/266.ts
#EXTINF:-1,Jolly HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/214.ts
#EXTINF:-1,Tring Super
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/31.ts
#EXTINF:-1,Tring Max
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/32.ts
#EXTINF:-1,Tring Fantasy
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/29.ts
#EXTINF:-1,Tring Comedy
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/30.ts
#EXTINF:-1,Super SKY
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/82.ts
#EXTINF:-1,Sky STAR HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/438.ts
#EXTINF:-1,Sky Alb Novela
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/441.ts
#EXTINF:-1,Sky Alb MAx
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/437.ts
#EXTINF:-1,Sky Alb Komedi
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/440.ts
#EXTINF:-1,Sky Alb Histori
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/443.ts
#EXTINF:-1,Sky Alb Drama
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/439.ts
#EXTINF:-1,Sky Alb Aksion
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/436.ts
#EXTINF:-1,Sky 7 HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/435.ts
#EXTINF:-1,ShqipTV Film HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/342.ts
#EXTINF:-1,ShqipTV Horror HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/392.ts
#EXTINF:-1,ShqipTV Aksion HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/400.ts
#EXTINF:-1,ShqipTV Fantasy HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/403.ts
#EXTINF:-1,ShqipTV Western HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/446.ts
#EXTINF:-1,ShqipTV Komedi HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/450.ts
#EXTINF:-1,ShqipTV Kino-DE HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/449.ts
#EXTINF:-1,ShqipTV Jeta HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/445.ts
#EXTINF:-1,ShqipTV Humor HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/448.ts
#EXTINF:-1,ShqipTV Hindi HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/447.ts
#EXTINF:-1,= = = = =  EX YU = = = = =
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/409.ts
#EXTINF:-1,HRT 1
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/412.ts
#EXTINF:-1,HRT 2
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/416.ts
#EXTINF:-1,HRT 3
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/419.ts
#EXTINF:-1,Telma
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/62.ts
#EXTINF:-1,MKTV-1
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/329.ts
#EXTINF:-1,Sitel 3
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/65.ts
#EXTINF:-1,Sitel
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/66.ts
#EXTINF:-1,Shutel
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/61.ts
#EXTINF:-1,Kanal 5 Plus
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/63.ts
#EXTINF:-1,Kanal 5
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/64.ts
#EXTINF:-1,Alfa tv
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/67.ts
#EXTINF:-1,UltraTV Tetovo
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/188.ts
#EXTINF:-1,O2 TV
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/187.ts
#EXTINF:-1,Mega Bitola
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/190.ts
#EXTINF:-1,K3 TV
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/189.ts
#EXTINF:-1,K-plus TV
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/191.ts
#EXTINF:-1,A1 Strumica
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/183.ts
#EXTINF:-1,OBN
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/355.ts
#EXTINF:-1,Big Brother 1
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/77.ts
#EXTINF:-1,Big Brother 2
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/76.ts
#EXTINF:-1,= = = = =  Turqia = = = = =
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/411.ts
#EXTINF:-1,Star TV HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/327.ts
#EXTINF:-1,SHOW HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/324.ts
#EXTINF:-1,Kanal D HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/326.ts
#EXTINF:-1,Fox HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/328.ts
#EXTINF:-1,ATV HD
http://25.ddns.net:8800/live/Labinot_Mustafa/VtotqDpeRd/325.ts